background

Smittevern

Studentlekene Trondheim 2021 planlegges i henhold til Forskrift om smitteverntiltak; kapittel 5 §13 og gjeldende anbefalinger fra nasjonale veiledere. Aktuelle tiltak er gjennomgående ved avvikling av alle arrangementer, både av sportslig og ikke-sportslig karakter, og vi forventer at frivillige og deltakere følger generelle smittevernråd:

 • Husk god hånd- og hostehygiene
 • Hold minst én meters avstand til andre
 • Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme til du er symptomfri, og du bør med fordel testes for covid-19


Studentlekene Trondheim utarbeider en smittevernplan og en beredskapsplan, inkludert risikovurdering for ulike scenarioer, som blant annet inkluderer følgende tiltak:

 • Benyttelse av registreringssystemer som muliggjør smittesporing
 • Tilrettelegging for at avstandskrav kan følges
 • God tilgjengelighet og hensiktsmessig distribusjon av desinfeksjonsmidler
 • Forsterket renhold
 • Opplysning om smitteverntiltak
 • Tilrettelegging for å forsikre at trafikk mellom mennesker begrenses. Dette innebærer blant annet gode køsystemer og gjennomtenkte planer for oppmøtetider og –steder; det er tiltenkt at lag som møter hverandre under sportslige arrangementer, om mulig, kun omgås med de samme lagene på overnattingssteder og ikke-sportslige arrangementer
 • Smittevernplaner utarbeides for hvert enkelt arrangement
 • Smittevernplaner utarbeides for hver enkelt idrett
 • Hvert idrettslag utnevner en smittevernansvarlig
 • Kontakt med lokale helsemyndigheter etableres for smittevernfaglig vurdering og oppfølging ved eventuelle smittetilfeller

Alle ovennevnte tiltak iverksettes i overensstemmelse med FHI sine retningslinjer og myndighetenes anbefalinger.


SL Trondheim 2021 blir muligens ikke i samme format som tidligere, men vi følger den pågående situasjonen fortløpende og forsøker på best mulig vis å gjennomføre lekene så lenge det er smittevernfaglig forsvarlig, og i tråd med myndighetenes anbefalinger.


Dersom vi ser oss nødt til å avlyse, vil deltakeravgifter og kulturbilletter refunderes til den enkelte deltaker.

For mer informasjon om covid-19, henvises det til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine nettsider.

Spørsmål vedrørende smittevern i tilknytning til Studentlekene Trondheim 2021, henvendes til sl-smittevern@ntnui.no.