background

Påmelding

Nyttig info

Påmeldingsfrist: 1. februar

Deltakeravgift: kr. 600,-
(dekker ikke bankett)Refusjon av deltakeravgift og kulturbilletter


Ved påmelding gjelder følgende avtalevilkår: https://pamelding.theachnology.com/files/generelle-avtalevilkaar.pdf

Dersom vi ser oss nødt til å avlyse Studentlekene 2021 grunnet nasjonale eller lokale restriksjoner tilknyttet smittevern, vil deltakeravgiftene og kulturbillettene refunderes til den enkelte deltaker.

Dersom deltakeren er forhindret fra å delta grunnet for eksempel sykdom eller karantene, vil dette ikke falle inn under våre refusjonsvilkår. I et slikt tilfelle ber vi deg ta kontakt med ditt forsikringsselskap.Ny løsning for venteliste


Dersom en klubb ønsker å melde på flere lag i samme lagidrett, vil 1. lag bli prioritert ved påmelding frem til 1. desember. Etter denne datoen er ikke 1. lag garantert plass i de ulike turneringene. Det vil da være «første mann til mølla» som gjelder.

Dette er en ny løsning for ventelisten vi tester ut i år. Vi ønsker å forbedre forutsigbarheten til de lagene som før har måttet stå på venteliste helt til påmeldingsfristen utløper. Dette resulterte tidligere i at det ble dyrere flybilletter og overnatting for de lagene det gjaldt.

Som følge av den nye praksisen er det ekstra viktig at ledere/lagledere når ut til undergruppene i klubben og opplyser om at påmeldingsfristen for 1. lag er 1. desember.